Εκπαίδευση και Αγωγή

Δύο όροι που μοιάζουν ταυτόσημοι όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες, εξίσου σημαντικές για την εξέλιξη και τη λειτουργία του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Εκπαίδευση ώστε το άτομο να μπορέσει να κατανοήσει το περιβάλλον, να παρέμβει σε αυτό, να το προσαρμόσει στις ανάγκες του.

Αγωγή, το «ηθικό οπλοστάσιο» που θα εφοδιάσει τον άνθρωπο με όλες αυτές τις αξίες, τις συνήθειες, τη στάση ζωής και εν τέλει την προσωπικότητα η οποία καθορίζει και τις σχέσεις με τους άλλους.

Πρόκειται για διαδικασίες δύσκολες, συνεχείς, που γίνονται δυσκολότερες όταν απευθύνονται σε μία «διαφορετική» ομάδα ανθρώπων.

Η εκπαίδευση και η αγωγή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στηρίζετε κυρίως στις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων με ψυχικά αποθέματα και πολύ αγάπη για το άτομο. Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική αποδοχή & ενσωμάτωση, δηλαδή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η κοινότητα και η συναναστροφή με τα μέλη της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο