ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ", ενέκρινε στο Σωματείο "Η ΑΡΓΩ" , δωρεά ύψους 300.000 ευρώ, για την κάλυψη των εισφορών στο ΙΚΑ.<br><br>Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ" www.SNF.org

Σελίδα 2 από 2

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο