ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αναρτήθηκε ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για το Πρόγραμμα "Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο Δήμο Πειραιά και σε Όμορους Δήμους"

Μεταβείτε στο σύνδεσμο αυτής της ιστοσελίδας ακολουθώντας τη διαδρομή:

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 - ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
 


 

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο